Ishonch telefonlari
11-99 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi jami 199 (85.41%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 39.06%

Mobil aloqa xizmati 21.03%

Internet xizmati 25.32%

2-Pochta masalasi jami 4 (1.72%) jumladan

Pochta va aliment 1.72%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0%

3-Turli masalalar jami12 (5.15%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 0.43%

Ta'lim masalasi 0.86%

Takliflar 0.86%

Mehnat va bandlik masalasi 0.86%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.86%

AKT masalasi 1.29%

Boshqa masalalarga oid jami 18 (7.73%)