Ishonch telefonlari
8-800-200-41-07 +99871 237-01-11 Barcha raqamlar

1-Telekommunikatsiya masalasi , jami 532 (55.47%) jumladan

Aloqa tarmoqlari faoliyati 20.65%

Mobil aloqa xizmati 11.68%

Internet xizmati 23.15%

2-Pochta masalasi , jami 29 (3.02%) jumladan

Pochta va aliment 2.92%

Pensiya pullarining o'z vaqtida berilmayotgani 0.1%

3-Turli masalalar , jami 238 (24.82%) jumladan

Radio va televideniya masalalari 6.47%

Ta'lim masalasi 0.52%

Takliflar 0.73%

Mehnat va bandlik masalasi 0.63%

Iste'molchi huquqlari buzilishi masalasi 0.21%

AKT masalasi 16.27%

Boshqa masalalarga oid , jami 160 (16.68%)

Respublika bo'yicha top 5 murojaatlar
Respublika miqyosida murojaatlar
Joriy yil uchun
Joriy yil uchun
Murojaatlarning viloyatlar bo'yicha foiz kesimi